DIN 16 611

ELOKSERING

Prosessbilde eloksering nr 1 I elokserings prosessen forsterker vi aluminiumens naturlige oksidsjikt slik at det blir tettere og tykkere, vanligvis 5-15µm
Siden oksidsjiktet er en integrert del av metallet, kan eloksert aluminium tåle store påkjenninger og brukes de fleste steder uten at metallet korroderer.
Eloksering gir maksimal økning av metallets naturlige egenskaper:
  • Miljøvennlig gjenvinning
  • God korrosjonsbestandighet
  • Dekorativt utseende
  • Høy hardhet og slitebestandighet
  • Høyt smeltepunkt
  • Høy elektrisk motstand
  • Prosessbilde av Tetting og farging

PROSESSEN

Eloksering utføring i et bad med fortynnet syre. Den elektrokjemiske oksideringen foregår ved hjelp av likestrøm med en spenning på 14-24 V og med metallet koblet til plusspolen. Under elektrolysen reagerer aluminium og oksygen med hverandre og danner aluminiumoksid.
Vi kan forenklet skrive det som skjer med kjemiske symboler slik: 4Al+3O² >2Al²O³. Samtidig som det dannes aluminiumsoksid, løser elektrolytten opp noe av oksidet, slik at sjiktet får en porestruktur.TETTING OG FARGING AV SJIKTET

Elokseringssjiktet kan også farges, ved å behandle delene i fargeoppløsninger som trenger inn i porene. Det finnes to hovedprinsipper: Dryppfarging og elektrolytisk innfarging. Avhengig av fargeprosess fester fargestoffet seg enten i poremunningen eller dypere ned i poren. Oksidsjiktet må alltid "etter tettes". Dette vil si å behandle sjiktet slik at porene tettes igjen. Oftest gjøres dette vannbad ved ca. 95-100ºC. Under ettertetting skjer det kjemiske reaksjoner som innebærer at sjiktet tar opp vann og porene tettes.Produksjonslinje

Oppheng

I forbindelse med eleksokseringsprosessen er det viktig at opphengene har god kontakt med delene som skal eleksoeres. Til venstre har vi titanoppheng for mindre deler. Til høyre er det spesiallagde aluminiumsfester som benyttes for god strømgjennomgang og muliggjør elektrolytisk innfarging.
Oppheng klyper
Plater i forskjellige størrelser krever at vi benytter spesielle klypper/klammer for god kontakt.
Produksjonslinje
Produksjonslinjen med over 20 bad hvor de fleste benyttes i prosessen.
Skylling
Skylling er en av de siste postene i produksjonslinjen, og er meget viktig for et godt resultat.
Kontroll
Siste post før pakking og utsendelse, er kontroll av deler. Riktig resultat i er viktig for holdbarehet.