DIN 16 611

Norske Elokseringsbedrifters Forening

Norske Elokseringsbedrifters Forening ble stiftet i 1971. De fleste norske bedrifter som arbeider med eloksering av aluminium, såvel produsenter som kjemikalie- og utstyrsleverandører, er i dag medlem i foreningen.

Formål

Foreningen skal arbeide for bruk av eloksering samt for å heve medlemsbedriftenes tekniske standard, og derved øke kvaliteten på eloksert aluminium. Ved Informasjonsvirksomhet skal betydningen av riktig utført eloksering gjøres bedre kjent blant brukerne.

Faglig tilknytning

Gjennom medlemskap i ESTAL-European Surface Treatment on Aluminum, har foreningen tilgang til forskning og prosessutvikling som skjer innen vår bransje ute i Europa.

Medlemsmøter og teknisk informasjon

Det holdes årlige medlemsmøter med foredrag og annen informasjon om prosesser, utstyr, miljøspørsmål og sikkerhet. Foreningen arrangerer også studieturer i inn og utland for medlemsbedriftene. Vårt sekreteriat distribuerer løpende informasjon fra ESTAL/EURAS til våre medlemmer. Spesielt nevnes kompendier fra den årlige kongressen som inneholder mye faglig informasjon.

Opplæring

Foreningen har utarbeidet sitt eget kursopplegg som stilles gratis til disposisjon for medlemsbedriftene. Kurset består av overheads i farger samt tekstbok, og er spesielt beregnet på opplæring av operatører.

Rådgivning

Foreningen har etablert en spesiell rådgivningstjeneste, hvor medlemsbedriftene gis mulighet til en gjennomgang av prosessparametere, utstyr og kontrolloplegg i egen bedrift. Under denne gjennomgangen kan det gis råd om kvalitetsforbedrende tiltak etc.

NEF

Vil du vite mer om NEF's arbeid, ta kontakt med vårt sekreteriat:
Norsk Elokseringsbedrifters Forening