DIN 16 611

Vår kvalitetspolitikk

  • Kvalitet i alle ledd
  • Kvalitetsbevisste medarbeidere med intern eller ekstern opplæring
  • Utstyr som tilsvarer EURAS standard krav
  • God kundedialog skal prioriteres høyt
  • Kvalitetskontroll etter ISO 9002
  • Vi produserer etter standard DIN 17 6 11     
Måling
Kontroll av overflater etter gjennomgått elokseringsprosess. Måling
Årlig er det behov for oppgradering og vedlikehold av bedriften. Dette må gjøres for å tilfredstille de høye kravene vi gir oss for å imøtekomme de kravene som våre kunder har behov for. Siste oppgradering var på vår produksjonslinje ved over 20 kar med behandlings bad.Oppgradert produksjonslinje
Oppgradert produksjonslinje.