DIN 16 611

Produksjonslinjen ble oppgradert sist på sommer 2011 med bla nytt rørsystem og gangvei.

Store slitasjer krever stadig vedligehold.

Produksjonslinjer består av over 20 forskjellige bad til prossessen.

Badene har en kapasistet på 6,7m lengde og 1,3m dybde. Med farging er bredden 0,5m mens med natur er det 0,7m som er begrensningen.

Oppheng


Oppheng av plater krever ofte at de festes med spesielle klyper. Det er viktig med god kontakt mot opphenget og bommen når elokseringsprosessen starter. Man ønsker at klyper og oppheng skal gi så små punkter for mest mulig behandling av overflaten. Noen av delene som eleokseres er veldig tunge og ofte må opphenget tilpasses delene som skal behandles.

Noen oppheng som benyttes er med spesial klyper eller klemmer. Her festes delene i spenn mellom to klype-armer. Dette gir små men gode kontaktflater under elokseringen.

Et annet type oppheng er av titan som benyttes mot mindre deler.

Sealingen/tetting er siste bad i produksjonslinjen. Vi ser til venstre av lokket er åpnet og deler på vei ned i badet. Tilhøyre ser vi et oppheng med assortert deler på vei opp av badet og et heng er i badet.

Siste prosess for sealing er skylling av deler.

Kontroll av deler før pakking er en del av rutinen for å opprettholde det høydestandarden som ønskes og kreves.